درحال بارگزاری.
لطفا صبرکنید.

رولر پلی

982188794345 +

اسکیت ها رو به پا کنید

مسابقه بزرگ 13 میلیون ریالی

اسکیت ها رو به پا کنید

مسابقه بزرگ ، جایزه بزرگ

1- از حرکات نمایشی خود حداکثر به مدت 1 دقیقه فیلم بگیرید

2- به شماره 09391115978 ارسال کنید ( 10 الی 20 شهریور )

3- ویدئو ها در اینستاگرام به اشتراک گذاشته خواهد شد و در کانال تلگرام رولربلید رای گیری می شود ( 21 الی 26 شهریور)

4- به بهترین ویدئو در 29 شهریور یک عدد اسکیت رول پلی مدل METROBLADE به همراه تقدیرنامه رسمی از رولربلید ایتالیا توسط نماینده رسمی این شرکت از ایتالیا اهدا خواهد شد.

پس در بزرگترین مسابقه مجاری اسکیت تا دیر نشده شرکت کنید و برنده جایزه 13/000/000 میلیون ریالی ما بشید.